ATOL-RP wydzielona komora regulacyjno-przelewowa

Wydzielone komory regulacyjno-przelewowe typu ATOL-RP, rekomenduje się dla wszystkich systemów kanalizacyjnych współpracujących z tradycyjnymi  zbiornikami retencyjnymi.
Zastosowanie wydzielonej komory regulacyjno-przelewowej prowadzi do zmniejszenia wymaganej pojemności użytkowej zbiorników retencyjnych o ok. 25-30%, co w istotny sposób zmniejsza ich koszty budowy i późniejszej eksploatacji. Wbudowanie wydzielonej komory w istniejący system retencyjny, zwiększa jego potencjalną pojemność użytkową o ok. 25-30%, bez konieczności rozbudowy.

Budowa i zasada działania

Wydzielona komora ATOL- RP jest wyposażona w przelew (1), zawór klapowy (2) oraz regulator przepływu (3) o ustalonej wydajności nominalnej Qn - przy maksymalnym spiętrzeniu wody Hmax.
Podczas opadu deszczu komora szybko napełnia się do maksymalnego poziomu spiętrzenia wody, ustalającego stałą, nominalną wartość odpływu wody ze zbior-nika. Po osiągnięciu tego poziomu woda przelewa się do zbiornika retencyjnego, sukcesywnie wypełniając jego przestrzeń akumulacyjną. Po ustaniu zjawiska deszczu, najpierw obniża się poziom wody w wydzielonej komorze przepływowej, w następstwie czego następuje samoczynne otwarcie klapy zwrotnej i sukcesywne opróżnianie zbiornika retencyjnego.

 

Sposoby montażu regulatora przepływu

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

gdzie:
BxL (lub Dw) [m] - wymiar rzutu poziomego zbiornika
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RP 2 x4/60/1,8

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon