ATOL-RG-SPIN-PLUS stożkowy regulator
z przelewem awaryjnym

Regulator typu ATOL-RG-SPIN-PLUS jest rekomendowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym o dyspozycyjnej wysokości spiętrzenia nie przekraczającej hmax= 3,0 m. Może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Budowa i zasada działania

Regulator przepływu ATOL-RG-SPIN-PLUS posiada kształt stożka ściętego, z króćcem dopływowym umieszczonym w większej podstawie oraz odpływem wyprowadzonym z mniejszej podstawy stożka.

Dodatkowym elementem, w odróżnieniu od regulatora ATOL-RG-SPIN, jest pionowy cylinder, którego wolny koniec pełni funkcję przelewu awaryjnego, na wypadek zmniejszenia lub całkowitej utraty drożności króćca dopływowego.

Sposoby montażu regulatora przepływu

W celu umożliwienia swobodnego działania przelewu pierścieniowego, regulatory ATOL-RG-SPIN-PLUS można montować  wyłącznie „na mokro”, bezpośrednio
w zbiorniku retencyjnym, rowie, kanale lub cieku oraz w studniach i komorach.

Katalogowe zakresy wydajności (QR) regulatorów ATOL-RG-SPIN-PLUS

Zakres przepustowości [dm3/s] Z dokładnością wymiarowania do [dm3/s]
od 1,0 do 10 0,5
od 11 do 100 1,0
od 101 do 200 2,0
od 201 do 1000 5,0

 Istnieje możliwość wykonania regulatora przepływu o innych parametrach niż podano w tabeli.

Symbole katalogowe regulatorów przepływu

gdzie:
QR [dm3/s] - nominalna przepustowość  regulatora,
Hmax [m] - wysokości spiętrzenia wody przed regulatorem.

Przykład oznaczenia:
ATOL-RG-SPIN-PLUS 22/1,6

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon