Regulatory przepływu wody

Poniżej znajdą Państwo regulatory przepływu służące ochronie cieków wodnych przed zaburzeniami parametrów hydrologicznych. Zastosowanie tych systemów jest bardzo szerokie, ich zasadniczym przeznaczeniem jest jednak ograniczenie wypływu cieczy ze zbiorników retencyjnych oraz zyskanie większej kontroli nad obiegiem wody w urządzeniach kanalizacyjnych. Jako doświadczony producent dysponujemy odpowiednim sprzętem pomiarowym, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostosować każdy regulator przepływu wody do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pełną ofertą. W razie jakichkolwiek wątpliwości pomożemy Państwu wybrać odpowiedni regulator przepływu, który z pewnością służyć będzie przez długie lata.


ATOL-RG-SPIN stożkowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-SPIN może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych i ogólnospławnych oraz do wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
ATOL-RG-SPIN-PLUS stożkowy regulator
z przelewem awaryjnym

Regulator typu ATOL-RG-SPIN-PLUS jest rekomendowany do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym o dyspozycyjnej wysokości spiętrzenia nie przekraczającej hmax= 3,0 m. Może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
ATOL-RG-VOX cylindryczny regulator hydrodynamiczny

Regulator ATOL-RG-VOX może być zastosowany do ścieków sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych oraz wód powierzchniowych, a także rurociągów technologicznych na oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
ATOL-RG-C rurowy regulator przepływu

Regulator ATOL-RG-C może być zastosowany wyłącznie do ścieków opadowych oraz wód powierzchniowych. Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora ATOL-RG-C powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

Czytaj więcej
ATOL-RG-C-PLUS rurowy regulator przepływu
z przelewem awaryjnym

Regulator ATOL-RG-C-PLUS może być zastosowany wyłącznie do ścieków opadowych oraz wód powierzchniowych. Ścieki deszczowe wprowadzane do regulatora typu ATOL-RG-C-PLUS powinny być podczyszczone np. w osadnikach lub w zespole urządzeń osadnik - separator.

Czytaj więcej
ATOL-RP wydzielona komora regulacyjno-przelewowa

Wydzielone komory regulacyjno-przelewowe typu ATOL-RP, rekomenduje się dla wszystkich systemów kanalizacyjnych współpracujących z tradycyjnymi zbiornikami retencyjnymi. Zastosowanie wydzielonej komory regulacyjno-przelewowej prowadzi do zmniejszenia wymaganej pojemności użytkowej zbiorników retencyjnych o ok. 25-30%, co w istotny sposób zmniejsza ich koszty budowy i późniejszej eksploatacji. Wbudowanie wydzielonej komory w istniejący system retencyjny, zwiększa jego potencjalną pojemność użytkową o ok. 25-30%, bez konieczności rozbudowy.

Czytaj więcej

1