NASZA OFERTA

URZĄDZENIA DO REGULACJI I OCZYSZCZANIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH

- regulatory przepływu
- separatory cieczy lekkich
- separatory tłuszczu
- osadniki

Wiecej informacji

regulatory przepływu
separatory cieczy lekkich
separatory tłuszczu
osadniki

URZĄDZENIA DLA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

- aplikatory powietrza
- piaskowniki wirowe
- osadniki gnilne, osadniki Imhoffa, osadniki o przepływie pionowym
- zbiorniki bezopływowe /szamba/
- dozowniki ścieków i komory rozdziału ścieków
- studnie chłonne i systemy rozsączania
- zbiorniki retencyjno- wyrównawcze
- małe zintegrowane urządzenia do oczyszczania ścieków

 

 

Firma Magnus-Tech Sp. z o.o. zajmuje się produkcją szerokiej separatorów substancji olejowych oraz osadników wstępnych i deszczowych, czyli urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i niektórych technologicznych. W planie produkcji znajdują się też regulatory przepływu oraz aplikatory powietrza. W niedalekiej przyszłości planowane jest wdrożenie produkcji urządzeń do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

Zapytaj o produkt naszego doradcę Otwórz formularz
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon

Masz pytanie? Z przyjemnością Odpowiemy!
skorzystaj z naszego formularza on-line