Magnus-Tech Sp. z o.o.
pl. Batorego 3,70-207 Szczecin

tel./fax +48 91 4629-441